Hålogaland Teater er berørt av streik

"Når det storme som verst" fredag 1. oktober må dessverre avlyses. Ellers går våre forestillinger i Tromsø som normalt.

Med effekt fra onsdag 22. september påvirkes Hålogaland Teater av den pågående kulturstreiken. Dette får konsekvenser for driften av teatret, og vi har på denne siden samlet all informasjon rundt hvordan dette berører deg som publikum.

Vi forsøker å skåne publikum i størst mulig grad ved å kjøre forestillinger som planlagt så langt det lar seg gjøre.

Nåværende status i Tromsø: 

  • "Når det storme som verst" fredag 1. oktober er dessverre avlyst. Kjøpte billetter blir refundert.
  • Ellers går våre forestillinger i Tromsø inntil videre som normalt.  
  • Dersom vi må avlyse forestillinger, kontakter vi publikum som er berørt direkte. 
  • Informasjon om eventuelle avlyste forestillinger vil også legges ut på denne siden.  
  • I tilfelle avlysning, vil kjøpte billetter bli refundert. 

Nåværende status på turné:

På grunn av manglende bemanning, må vi dessverre avlyse turneen med Når det storme som verst. Har du kjøpt billett til denne, vil du bli kontaktet av din lokale arrangør og billetten vil bli refundert. Ved spørsmål, ber vi deg kontakte din lokale arrangør.
 

Hvorfor er det streik? 

De tre LO-forbundene Fagforbundet, NTL og Creo ønsker en annen pensjonsordning enn det alle ansatte ved norske teatre og orkestre har hatt siden 2016. Streiken kommer som følge av at det ikke ble enighet mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO-forbundene i forhandlingene om pensjon hos Riksmegleren natt til fredag 3. september. 

Hvem er i streik? 

LO tok ut 19 ansatte ved Hålogaland Teater i streik 22. september. Fra og med 1. oktober trappes streiken opp og ytterlige 14 ansatte tas ut, til totalt 33. Skuespillerne er ikke i streik og vi avvikler forestillinger så langt det er mulig. Vi vet ikke om og når streiken eventuelt trappes ytterligere opp eller avsluttes, men vil holde denne siden fortløpende oppdatert. 

Kundeservice: 

Kundeservice har for tiden redusert bemanning på grunn av streiken og du kan derfor oppleve lengre ventetid enn vanlig. Du kan kontakte oss på kundeservice@ht.tr.no.  

Publiseringsdato
17.09.2021