1) Hvem er behandlingsansvarlig?

Denne personvernerklæringen gjelder for Hålogaland Teater sine nettsider. Hålogaland Teater er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden halogalandteater.no 

2) Hva er formålet?

Våre registreringer inneholder kun informasjon som personen frivillig gir oss, noe av informasjonen kan, hvis brukeren godtar det, deles med tredjeparter. Informasjonen innhentes kun for:

– å forstå hvordan du bruker websidene
– å forbedre brukeropplevelsen på siden
– å analysere ytelsen av våre annonser på Facebook
– statistiske analyser som gjør oss i stand til å levere en bedre tjeneste
– håndtering av nettskjemaer (i forbindelse med generelle kontakthenvendelser eller audition)
– brukervennlighet, levere rapporter og analyser knyttet til trafikk inn til nettside fra eksterne kilder og kampanjeaktiviteter. Samle inn brukerdata og bruksmønster i hht kontoinnstillinger. Aggregere opplysningene som samles inn, i rapporter. Koble sammen verktøy og analysere data på tvers av ulike kilder eksempelvis segmentering fra GA kan føres over og brukes i DBM (DSP). Hålogaland Teater analyserer brukeratferd på nettside. 
Eksempelvis salg og konverteringer, tid brukt på nettside, nye besøk og gjenbesøk.
– samle og organisere TAGs og script slik at ansvarlig for nettside har kontroll. Google Tag Manager er et verktøy for å håndtere TAGs og script fra andre systemer og 3.parter. Google Tag Manager skal ikke lagre data om brukere. Noe data om hvordan programmet blir brukt kan bli delt med Google (som beskrevet i brukerbetingelsen).
– skape og levere markedsføringskampanjer. for eksempelvis antall visninger og klikk på annonser. Det brukes også data for å skreddersy annonser mot spesifikke målgrupper i form av dynamisk retargeting av cookies som har besøkt kundes nettside.

3) Hva er det rettslige grunnlaget?

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personvernopplysninger er basert på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

4) Hvilke personopplysninger behandles?

Her er en oversikt over den informasjon som innhentes og registreres:

a. Informasjon om din bruk av nettsiden, blant annet i form av hvilke undersider som besøkes og nettleserinstillinger. IP-adresse blir ikke sporet da denne informasjonen anonymisering av Google Analytics. Hvis du samtykker, deler vi også informasjon om besøket ditt med Facebook, slik at vi kan vise relevante annonser for deg på Facebook.

b. Cookies, URL, geografi, device, browser, bredbåndshastighet, ISP leverandør, timestamp, demografi, samt hvilke segmenter en cookie tilhører.

c. Annonsevisninger, klikk og konverteringer på segmentnivå. Vi ser også størrelse på segment av cookies som har besøkt spesifikke Adform pixler på kundes nettside.

d. Opplysninger som blir brukt i verktøyet AdForm, men som vi ikke har innsyn til: Cookies, IP-adresser, URL, geografi, device, browser, bredbåndshastighet, ISP leverandør, apps, timestamp, demografi, samt hvilke segmenter en cookie tilhører.

e. I Adform rapportering kan vi se pseudonymisert cookie ID og IP adresse hvor de siste fire sifrene er fjernet. I Adform brukergrensesnittet har vi ikke innsyn til den fulle cookie IDen eller informasjon fra http protokoll på cookie nivå, denne dataen blir behandlet av Adform uten innsyn i brukergrensesnittet. Måten vi behandler disse opplysningene er ved retargeting av cookies som har besøkt nettside eller deler av nettsiden. Vi kan knytte data om annonsevisninger opp mot nettside besøk. F.eks. hvor mange cookies som har blitt eksponert for annonse eller klikket på annonse har senere besøkt nettsiden. Cookie identifikator blir brukt av Adform til å identifisere hvilke segmenter en cookie tilhører, hvilke URLer en cookie har besøkt, hvilke annonser en cookie har blir eksponert for og klikket på fra hvilken annonsør og hvilke trackingscript på annonsørers nettside en cookie har aktivert. Det gjøres også en cookie sync opp mot datasegmenter levert av tredjepartsleverandører for å se hvilke av deres segmenter en cookie også er en del av.

5) Hvor hentes opplysningene fra?

  1. Hålogaland Teater henter opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider halogalandteater.no:
    – påmelding til audition
    – kontaktskjema

  2. Det hentes også inn anonym informasjon om bruken av nettstedet som benyttes av Google Analytics og HotJar for statistiske formål, slik at vi kan gi deg en bedre tjeneste.

  3. Hvis du samtykker, hentes det inn automatisert informasjon om at du besøker vårt nettsted, dette deles med Facebook og brukes kun til å vise deg relevante annonser fra Hålogaland Teater på Facebook. Facebook selger eller deler ikke informasjonen om ditt besøk videre til andre parter, informasjonen benyttes kun av Hålogaland Teater i forbindelse med annonsering på Facebook.

  4. Adform DSP samler opplysninger via cookies. Hålogaland Teater ser annonsevisninger, klikk og konverteringer på segmentnivå. Vi ser også størrelse på segment av cookies som har besøkt spesifikke Adform pixler på kundes nettside.


6) Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til Hålogaland Teater.

7) Utleveres opplysningen til tredjeparter?

Enkelte personopplysninger (som nevnt under punkt 4b og 4d) deles med analyseverktøyet Google Analytics og annonseplanleggingssystemet Adform, men ikke med andre utenforstående tredjeparter. Hålogaland Teater bruker underleverandører til utvikling og vedlikehold av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Hålogaland Teater.

8) Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Informasjon innhentes gjennom kontaktskjemaer på halogalandteater.no og lagres på maskinen som håndterer våre websider. Informasjon du sender inn gjennom skjemaer lagres i 365 dager før den blir automatisk slettet. Informasjonen slettes på oppfordring ved å kontakte post@ht.tr.no.

Informasjon som er delt med Facebook om ditt besøk på sidene slettes etter 180 dager, så sant du ikke besøker sidene på nytt innen disse 180 dagene. 

9) Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilke lands lovverk gjelder?

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til gjeldende personopplysningslov i Norge.

I tilfeller der behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. For å trekke tilbake et samtykke som involverer informasjonskapsler (cookies) må du slette disse informasjonskapslene fra din datamaskin. 

10) Hvordan sikres opplysningene?

Ansatte i Hålogaland Teater har tilgang til innsendt informasjon og opplysninger som er registrert i systemet skal behandles fortrolig av ansatte. Dersom du mener at Hålogaland Teater ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

11) Kontaktinformasjon

Hålogaland Teater
Teaterplassen 1
Postboks 840
9258 Tromsø

Epost: post@ht.tr.no
Telefon: 77 60 64 00 

Sist oppdatert 15. jan. 2019