Nyhetsarkiv

Påtroppende teatersjef Nina Wester har lansert programmet for våren 2013. I 2013 er det 100 år siden det ble allmenn stemmerett i Norge, og i den anledning settes fokus på stemmens rett.
På generalforsamling fredag 1. juni 2012 ble nytt styre ved Hålogaland Teater valgt.