Nytt styre på Hålogaland Teater

På generalforsamling fredag 1. juni 2012 ble nytt styre ved Hålogaland Teater valgt.

Medlemmene er:

 

Styreleder: Hermann Kristoffersen, Tromsø

Styremedlem: Maria Utsi, Vadsø

Styremedlem: Nina Lorentzen, Oslo

Styremedlem: Ragni Løkholm Ramberg, Tromsø

Vara: Cato Simensen, Lenvik

Vara: Kaja Kristensen, Alta

Styremedlem: Nils Arne Johansen, Tromsø

Vara: Anders Hjort, Tromsø

 

Ansattes representanter:

Guri Johnson (skuespillere)

Vara:  Maryon Eilertsen

Kolbjørn Lyslo (øvrige ansatte)

Vara:  Jeroen de Groot