Forsnakk om Alzheimer

Vi diskuterer det tabubelagte rundt demens

Vi inviterer til forsnakk med skuespiller Kristian Fr. Figenschow, og UiT-forskerne Bodil Blix og Ann Therese Lotherington. Temaet denne gangen er det tabubelagte rundt Alzheimer og andre typer demens. 

Les mer om "Faren" og kjøp billetter her: 

HT-skuespiller Kristian Fr. Figenschow vil innlede om hvordan han opplever tabuet og det skambelagte rundt Alzheimer gjennom sin rolle som André i «Faren». 

Førsteamanuensis Bodil Blix vil fortelle om sin forskning og hvordan pårørende snakker om demens.

Professor Ann Therese Lotherington vil med utgangspunkt i en stereotyp oppfatning av at personer med demens ikke har handlekraft og ikke lenger kan bidra til samfunnet, snu forståelsen på hodet og snakke om hvordan vi som antatt friske gjennom vår frykt for det ukjente og for det som er annerledes er en aktiv del av problemet.

Det blir tre innlegg på ti minutter fra Figenschow, Blix og Lotherington, med mulighet for å stille spørsmål og fortsette samtalen etter innleggene. 

Gratis inngang. Ingen påmelding.

Intervju med Kristian Figenschow fra forestillingsperioden av "Faren" våren 2018: