Hålogaland Teater er nordnorsk, nær og levende, og får endelig sitt eget teaterbygg. 

«En er imponert over at Hålogaland Teater alt er blitt så bra teater», skrev Ivan Kristoffersen i Nordlys etter teatrets aller første premiere. Året var 1971, og stykket var Tolvskillingsoperaen av Bertolt Brecht og Kurt Weill i regi av Pål Løkkeberg. Pressens positive reaksjoner lovet bra, og selv om det bare kom 16 betalende gjester på forestillingen, var dette starten på en mangfoldig virksomhet som regionteater i Nord-Norge. Med Hålogaland Teater fikk landsdelen sitt første profesjonelle teater. 

Nordnorsk mål på nordnorsk scene 
Initiativet til grunnleggelsen gikk ut fra læreren, forfatteren og kulturpersonligheten Lars Berg som kjempet hele sitt liv for et nordnorsk teater. Nordnorsk mål på nordnorsk scene var Lars Bergs kongstanke. Og det skulle vise seg at pionergruppen som tok fatt på oppgaven i 1971, ikke slo igjennom hos publikum før de tok nordnorsk dialekt i bruk på scenen. Siden har nordnorsk dialekt preget alle teatrets forestillinger frem til i dag. 

Samfunnsengasjert 
Men dialekten var ikke det eneste bindeleddet mellom teatret og samfunnet. «Vi ville lage et folketeater for Nord-Norge, hvor vi skulle ta for oss de mest brennende konfliktene i den nordnorske samtiden» forteller forfatter Klaus Hagerup om teatrets barneår. Man ville være nær samfunnets puls, ta opp problemstillinger som folk var opptatt av og tale folkets språk. 1970-tallets tenkemåte gjenspeilet seg også i styreformen. Frem til høsten 1985 hadde Hålogaland Teater en allmøtestyrt ledelse, før Bernhard Ramstad ble tilsatt som første teatersjef i 1986. 

Oluf, Puntila og andre helter 
Hålogaland Teater har spilt mange og veldig varierte forestillinger gjennom årene. Det er blitt satt opp kjente og mindre kjente forfattere, store og små produksjoner, kostymedramaer, danseforestillinger og monologer. Teatret har både gledet og forarget sitt publikum og har støttet på både velvilje og motvilje. Publikum er blitt glad i skikkelser som Oluf, Puntila og Den fordømte nordlendingen, og vi er fast bestemt på å følge opp disse suksessene i tiden som kommer. Teatret setter pris på mangfold, og det er ikke tilfeldig at vi åpner det nye huset med tre vidt forskjellige produksjoner. En nordnorsk klassiker, et stykke nordnorsk samtidsdramatikk og en musikalsk barneforestilling skal vise veien fremover. 

Verdier og visjoner 
Hålogaland Teater har som mål å være nordnorsk, nær og levende. Vi ønsker å være der publikum er, og å lage teater som angår alle. Godt teater kan være provoserende, morsomt, tankevekkende eller gripende. Det viktigste for oss er at det beveger noe i deg. Med det nye huset har vi fått de beste forutsetningene for å lage spennende teater. Vi gleder oss til å ta dem i bruk!