15. august 1971 startet arbeidsdagen for det første profesjonelle teater i Nord-Norge. Her kan du lese mer om Hålogaland Teaters historie og situasjon i dag. 

Fra å være et lite teater som spilte i kummerlige lokaler tidlig på 1970-tallet, har Hålogaland Teater vokst og utviklet seg til å bli et moderne professjonelt regionteater for Troms og Finnmark. Siden teatret flyttet inn i eget hus på strandkanten til Tromsøsundet i 2005, har teatret utviklet seg til å bli den viktigste kulturinstitusjonen i Nord-Norge. 

Hålogaland Teater har i dag 72 årsverk samt en rekke kontraktsansatte medarbeidere på både kunstnerisk og teknisk side. Hålogaland Teater produserer i dag alt fra de aller største musikaloppsetninger og store klassiske forestillinger på den moderne Scene Vest. På teatrets black box-scene Scene Øst kan vi vise mindre og mer intime forstillinger. I tillegg disponerer Hålogaland Teater Prøvesalen, som tidvis brukes til mindre forestillinger, samt til opprøving av nye forestillinger. Videre er det utstrakt aktivitet på teatrets kaféscene i Teaterkafeen. Her er det både forestillinger, konserter, debatter, quiz, foredrag og andre arrangementer knyttet opp til forestillingene.

Verden i Tromsø - Tromsø i verden

Håloglaland Teater er regionteater for Nord-Norge og er bevisst sin nordnorske historie og identitet. Blant annet er nordnorsk spillespråket på våre scener. Teatret ligger i Tromsø, hovedstaden i Arktis. Byen er i dag en internasjonal by og det bor folk fra rundt 140 nasjoner i kommunen. Store samfunnsinstitusjoner som universitetet, forskningsinstituttene og internasjonal handel trekker folk fra hele verden til Tromsø. Samtidig er folk bosatt i Tromsø kjent for å reise mye rundt i verden og har store kontaktnett over hele kloden.

Denne hverdagen skal teatret speile. Det betyr blant annet at vi skal bringe verden til Tromsø - og Tromsø til verden. Vi bor i et unikt område, ofte referert til som den urbane villmarka. Midt på Tromsøya, utover i Tromsø kommune og ellers i vårt turnéområde er møtepunktene mellom det lokale og det globale mange. Det samme gjelder møtene mellom det urbane og det urørte, alt innenfor forholdsvis korte avstander.

Samtidig er store og viktige kulturbærere lokalisert i Tromsø, eksempelvis UiT Norges arktiske universitet, Framsenteret, Arktisk filharmoni, Tromsø Internasjonale Filmfestival og Arctic Frontiers for å nevne noen. Det er naturlig for Hålogaland Teater å ha samarbeid med disse aktørene og slik være en sentral del av samfunnsveven.