Likeverdsprisen til Hålogaland Teater

Torsdag 23. februar mottok Hålogaland Teater Likeverdsprisen fra NFU Tromsø for konseptet Relæxt.

Likeverdsprisen er en pris som tildeles personer, tiltak, bedrifter eller organisasjoner som bidrar til økt likeverd i samfunnet for mennesker med en eller flere funksjonsvariasjoner. Hålogaland Teater fikk prisen for sitt initiativ og utvikling med konseptet Relæxt, som skal bidra til at kulturopplevelser skal være tilgjengelig for alle.  

– Jeg ble veldig glad og rørt når Audny ringte for å fortelle at vi skulle tildeles denne prisen, ikke minst fordi hun sa hun ville gi den for initiativet til Relæxt. Og det er nettopp av initiativ, utvikling, samarbeidsvilje og de mange bidragsyterne som har gjort at Relæxt er det det er i dag, sier Ulrikke Benestad, som har vært prosjektleder for Relæxt siden starten i 2020.

Johanna Coraline Jensen, Egill Pálsson og Ulrikke Benestad Fuller-Gee
På scenen for å ta i mot prisen var initiativtakerne for Relæxt Johanna Coraline Jensen og Ulrikke Benestad og og teatersjef Egill Pálsson.
Johanna Coraline Jensen på scenen
Prisen ble delt ut av styreleder Audny Anke, styremedlem Ellen Mentzon, og styremedlem Harald Johansen fra NFU Tromsø under en sermoni i Teaterkafeen.
Hvordan det startet

Initiativet til Relæxt oppstod da Ulrikke Benestad, prosjektutviklingssjef ved HT og Johanna Coraline Jensen, inspisient ved HT, overhørte på en kafé at en person ved nabobordet beskrev sorgen over å ikke kunne delta på kulturopplevelser sammen med sitt barn. Årsaken var at det ikke var mulig å forholde seg til det som er normen som forventes av et ordinært teater- eller konsertpublikum.

– Vi fant ut at det å tilby kulturopplevelser som var litt mer relæxt og som tok bedre hensyn til publikum for tilrettelegging, var helt vanlig i Storbritannia og i flere andre land, men ikke i Norge. Så vi hentet inspirasjon og erfaring fra de som var først ut i England, og innførte vår egen versjon ved Hålogaland Teater, forteller Benestad og fortsetter

– Alle de som har bidratt og kjempet for dette prosjektet har vært avgjørende for at Relæxt i dag er blitt et konsept som nå tilbys av Arktisk Filharmoni, Nordlysfestivalen, TIFF og Aurora Kino.

Initiativtakere og samarbeidspartnere Relæxt
Ulrikke Benestad, prosjektutviklingssjef HT, Egill Pálsson, teatersjef HT, Heidi Beate Lekand, festivalsjef Nordlysfestivalen, Eilif Bremer Landsend, styremedlem i TIFF, Ida Kathrine Balto,  film og markedssjef Aurora Kino, Lasse Jangås, kommunikasjonssjef Arktisk Filharmoni, Johanna Coraline Jensen, inspisient HT,  Sebastian Henriksen, kinosjef Aurora Kino Tromsø, Geir Martin Jensen, administrerende direktør Aurora Kino, Anita Salamonsen professor RKBU, og Wenche Torrisen professor Høyskolen i Volda.

Benestad vil også trekke frem at en av de viktigste initiativene inn i prosjektet har vært Anita Salamonsen, professor RKBU og Wenche Torrissen, professor Høyskolen i Volda, som gjennom 50 dybdeintervjuer har representert publikum sin stemme inn i prosjektet Relæxt. De har sikret brukerinnvolvering, kunnskap, innsikt og viktig tilbakemelding.

Likeverdsprisen

Styreleder Audny Anke i NFU Tromsø trekker frem i sin begrunnelse for prisen at Hålogaland Teater er villig til å virkelig ta ordet mangfold på alvor og er et forbilde for andre.

 – Det er svært mange tilbud i vårt samfunnet som det er en selvfølge for alle å få delta på, men det er langt fra noen selvfølge for mennesker med utviklingshemming. Det er mange nok som har opplevd det svært vanskelig, kanskje til og med fornedrende, når de har gjort forsøk på å delta i samfunnet på lik linje med alle andre, sier Anke og fortsetter

– Å nå ikke bare få muligheten til å delta i kulturlivet, men rett og slett føle seg ønsket som publikum, kjennes helt ubeskrivelig.

Anke vil rette en stor takk til Hålogaland Teater, Ulrikke og Johanna for muligheten til at alle kan delta i kulturlivets mange sanseopplevelser, akkurat slik som vi er!

Les mer om Relæxt her

Se oversikt over kommende Relæxte forestillinger her