THE SEED

THE SEED er et av hovedprogrammene de neste fire årene, og tar for seg vår tids viktigste utfordring - ressursforvaltning. 

Langt inne i fjellet i Frøbanken på Svalbard ligger drøyt 800.000 frø fra 5200 forskjellige plantearter lagret i 18 kuldegrader. I mørket og kulden oppbevares livets kilde og begynnelsen på alt. Her lagrer de fleste land i verden sin fremtid.

Det var etter et besøk i Frøbanken på Svalbard at teatersjef Inger Buresund fikk ideen om å skape kunstneriske verk som tematiserer store fortellinger om vårt samfunn og livsgrunnlag. Frøet er livets kime. Fra det stammer alt og alle. Det er grunnlaget for mat, og med økende befolkning og enorme miljøutfordringer globalt, blir en fornuftig ressursforvaltning altoverveiende. Dette temaet behandles på alle plan i verden. Vi vil gå nye veier og vil at det også skal behandles kunstnerisk.

Forvaltningen av ressurser handler i stor grad om matproduksjon og dermed også vår evne til å kunne overleve. Hvordan vi håndterer utfordringene knyttet til dette har betydning lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Det er med andre ord en fellesmenneskelig oppgave. Teatret skal bruke kunsten til å skape samhandling, dialog og samarbeid med andre deler av samfunnet som det politiske miljøet, media og vitenskap. Slik blir teatret en del av samfunnets vev.