Femti år har gått siden en gjeng ildsjeler etablerte Norges første regionteater i Tromsø. De trodde på at teatret kunne ta ansvar og påvirke samfunnet, og de sto fjellstøtt på «småfolkets» side når de laget forestillinger om urett de mente var begått mot befolkningen i nord.

I 2021 legger vi fortsatt vår sjel i å være et teater som betyr noe for folk. Mer enn noen gang handler teater om fellesskap og samspill, om å lytte og forstå, om å dele opplevelser og skape debatt. Vår tids store utfordringer handler fortsatt om politikk og økonomi, men de handler kanskje først og fremst om mangelen på fellesskap og tilhørighet. Det store kollektive «vi»-et fins ikke lenger. Isteden ser vi små og store meningsfellesskap, noen ganger med vanntette skott imellom, og ikke alle mennesker har plass i et lite «vi» en gang. Når det er stadig flere som ikke blir hørt, er demokratiet truet. Hålogaland Teater har gjennom femti år slått dype røtter i befolkningen i nord. Vi henger sammen med folks liv og eksisterer ikke uten dem. Vår oppgave er å gi rom for ulike perspektiv som betyr noe for befolkningen og som kan tilføre innsikt, debatt og fellesskap på tross av – eller kanskje nettopp på grunn av – ulikhet. Vår oppgave er å samle og representere hele landsdelen i kunsten vi lager. Det er ikke småtterier. Noen ganger lykkes vi, andre ganger ikke, men vi har lovet oss selv å alltid gå inn med hud og hår.

Vi benytter anledningen til å presentere et knippe mennesker som har et spesielt forhold til Hålogaland Teater. Noen jobber med å lage forestillinger, andre er publikum. Vi håper at også du som leser dette, har en egen plass for Hålogaland Teater i hjertet ditt. Les hele vårt jubileummagasin her.