Scene Vest

Hovedscenen Scene Vest har 330 sitteplasser og hadde ved ferdigstillelse Norges mest avanserte sceneteknikk med 40 motoriserte trekk, motorisert portalbro i scenetårnet og dreiescene.

Tekniske tegninger
Vedlegg Størrelse
Scene Vest - tekniske tegninger.zip 3.89 MB