Sørreisa Kulturhus

Sørreisa Kulturhus er Hålogaland Teaters hjem i Sørreisa

Kulturhuset brukes til en rekke formål: konserter, turnerende teater, lokale kulturproduksjoner, møter, kurs og undervisning, korøvinger og trimaktiviteter.

Salen har 265 plasser, og i tillegg har huset en romslig foaje med kjøkken, garderober og møterom.

Spillested
Adresse

Skoleveien 12
9310 Sørreisa

Telefon