Ingvild Østgård

Skuespiller

Ingvild har i flere år vært medlem av Lille Hålogaland Teater.