Barna i snøfall // Blått lag

Skuespiller

Blått lag julen 2023:

Eva Gamst Nergård, Falk Nigar Aarskog Johannessen, Tage Wang Hovden, Dagny Hansine Strøm, Marte Fyhn Blokkum, Alexander Kalinichenko, Lilli Killie Gamslett, Sigrun Alsine Strøm og Sigurd Berge-Johansen.


Foto: Knut Åserud


Opprinnelig "Blått lag" desember 2021.

Fridtjof Johan Stock Lofnes, Milla Olsen Sempler, Hannah Espendatter Lydersen, Sigurd Krogh, Margrete Smith-Meyer, Jørgen Laukli Rauø, Tôve Funderud Skogvang, Karen Gamst Nergård, Eva Gamst Nergård