Barna i snøfall // Blått lag

Skuespiller

Blått lag julen 2022:

Eva Gamst Nergård, Ellinor Marie Jentoft Johnsen, Pangea McNair, Sigrun Alsine Strøm, Marte Fyhn Blokkum, Falk Nigar Aarskog Johannessen, Dagny Strøm og Jørgen Laukli Rauø


Opprinnelig "Blått lag" desember 2021.

Fridtjof Johan Stock Lofnes, Milla Olsen Sempler, Hannah Espendatter Lydersen, Sigurd Krogh, Margrete Smith-Meyer, Jørgen Laukli Rauø, Tôve Funderud Skogvang, Karen Gamst Nergård, Eva Gamst Nergård