Kirkenes

Sør-Varanger Kultursal er Hålogaland Teaters hjem  Kirkenes. 

I oktober 2012 ble nordområdenes nyeste teaterhus åpnet i Kirkenes. Sør-Varanger Kultursal er Samovarteaterets hjemmescene. Teaterhuset eies av Sør-Varanger kommune og driftes av Samovarteateret.

Huset er samlokalisert med Kirkenes skole og Sør-Varanger kulturskole. Teaterhuset har en scene med 188 sitteplasser og egen teaterkafé. 

Adresse

Postboks 177
9915 Kirkenes

Besøkesadresse:

Presteveien 34
9900 Kirkenes

Telefon