Kirkenes

Sør-Varanger Kultursal er Hålogaland Teaters hjem  Kirkenes. 

I oktober 2012 ble nordområdenes nyeste teaterhus åpnet i Kirkenes. Sør-Varanger Kultursal er Samovarteaterets hjemmescene. Teaterhuset eies av Sør-Varanger kommune og driftes av Samovarteateret.

Huset er samlokalisert med Kirkenes skole og Sør-Varanger kulturskole. Teaterhuset har en scene med 188 sitteplasser og egen teaterkafé.