Alta

Alta Kultursal - Hålogaland Teaters hjem i Alta. 

Alta Kultursal ligger samlokalisert med UiT i Alta. Salen åpnet i 1991 og har en publikumskapasitet på inntil 456 publikummere i Amfi og 700 publikummere på flatt gulv. Salen brukes til mange typer arrangement slik som teater, dans, konsert, kurs, begravelse og mer.

UiT har særrett på bruk av salen i ukedager og eksamensperioder. På dagtid brukes den i hovedsak til eksamener, men også til forelesninger og arrangementer i regi av UiT.