Tolvskillingsoperaen

av Bertolt Brecht og Kurt Weill
Forventingene var også store til den nye oppsetningen av «Tolvskillingsoperaen», teatrets andre versjon av Brechts musikalske suksess. (Den første var åpningsforestillingen fra 26. oktober 1971). Jos Groenier var både instruktør og scenograf. Forestillingen var den tredje på Margarinfabrikken. På scenen stod: Marit Adeleide Andreassen, Trond Ove Skrødal, Maryon Eilertsen, Knut Walle, Svenn B. Syrin, Trond Teigen, Iris Johansen, Ingjerd Egeberg, Makka Kleist, Arne Skog, Siri Jensen og Nicolas Horne. Musikere var Inge Kolsvik, Oddmar Amundsen, Ragnar Eriksen, Jon Andreassen og Torstein Dulsrud under ledelse av Sverre Kjelsberg.

Forestillingen fikk hard medfart fra kritikerne, og ble tatt av plakaten etter kun 9 forestillinger da også publikum sviktet.

Pressereaksjoner

Det var svært negative kritikker som møtte teatret. Astrid Sletbakk i Verdens Gang avsluttet slik: «Redusert til en kjærlighetshistorie og med tekst som ikke når frem, spill i halvmørke og en forunderlig parade av kondomtrange plastklær, danner det seg etter hvert et bilde av utvendig og jålete teater som ikke bryr seg med å kommunisere med sitt publikum.»