av Henrik Ibsen
Denne fremstillingen av Ibsens drama var en monolog fremført av Knut Walle i regi av Mette Brantzeg. Prosjektet startet som en prosess med et åpent verksted for publikum med foredrag og diskusjoner. Her var Åse Hiorth Lervik og Even Arntzen fra Universitetet i Tromsø bidragsytere. Forestillingen ble senere bearbeidet under prosessen og fremført under Festspillene i Nord-Norge 21. Juni 1994 da Walle var festspillkunstner.