Forsnakk og ettersnakk: Sálva/Håndtak

Spilleperiode
6. sep to 9. sep
Neste forestilling
Kommer
Varighet
20 min

Før forestillingene 6.-9. september inviterer vi til forsnakk i Teaterkafeen. Forsnakkene er gratis og åpne for alle.
Ovdal čájálmasaid čakčamánu 6.-9-b. bovdet mii ovdaháleštemiide Teáhtera gáffádagas. Lea nuvttá ja rabas buohkaide.

 

Kjøp billetter til Sálva/Håndtak her

7. september kl 18.30 

Forsnakk: Tekstens lange vei til scenen

Noen tekster trenger mer tid enn andre på å bli så ferdige at de kan settes opp på en scene. Noen tekster blir fort ferdige. Noen tekster lages i samarbeid med andre, gjennom flere runder med tekstverksted. Noen tekster skriver dramatikeren fram helt aleine. Før forestillingen 7. september inviterer vi til forsnakk hvor Tale Næss og dramatiker Siri Broch Johansen samtaler om tekstens lange vei til scenen – og litt om kjære Maryon Eilertsen. Forsnakken foregår på norsk. 

Čakčamánu 7.b. tii. 18.30

Ovdahálešteapmi: Teavstta moalkás bálggis lávdái  

Muhtun teavsttat dárbbašit eanet áiggi gárvánit dan mađe ahte sáhttá cegget lávdái. Muhtun teavsttat gárvánit jođánit. Muhtun teavsttat leat ovttasbargoprošeavttat mat duddjojuvvojit teakstabájiid bokte. Muhtun teavsttat čállá dramatihkar áibbas okto. Tale Næss ja Sálva/Håndtak čálli Juho-Sire hállaba dán teavstta guhkes moalkás bálgá birra čállinbeavddis lávdái – ja binnáš Maryon Eilertsen rohki birra. Ovdahálešteapmi leat dárogillii. 

 
8. september kl 18.30 

Forsnakk: Hvorfor er kvinners livsforhold menns sak?

Sálva/Håndtak handler om et heterofilt parforhold, og om hvordan fornorskningstraumene bringer vold inn i det private rom. Det sies ofte at slike ting hører privatlivet til. Beaska-Niillas og Ánndaris Rimpi mener at dette slett ikke er noen privatsak. De samtaler om hvorfor de mener det er en samfunnssak.

Beaska-Niillas er menneskerettighetsforkjemper, duojár, utmarksutøver og politiker. Ánndaris Rimpi er komponist og musiker, han har komponert musikk til flere av Johansens stykker, inkludert Sálva/Håndtak. Forsnakken foregår på norsk.

Čakčamánu 8.b. tii. 18.30  

Ovdahálešteapmi: Manne gullá almmáiolbmuide beroštit nissonolbmuid eallindilis?

Sálva/Håndtak meannuda heterofiilla páradilálašvuođa, ja mo dáruiduhttintraumat buktet veahkaválddálašvuođa priváhta latnjii. Dávjá daddjojuvvo ahte dakkár áššit gullet priváhtaeallimii. Beaska-Niillas ja Ánndaris Rimpi oaivvildaba ahte dát ii leat makkárge priváhtaášši. Soai hálešteaba manne dát lea servvodatášši.

Beaska-Niillas lea olmmošvuoigatvuođabealušteaddji, duojár, meahcásteaddji ja politihkkár. Ánndaris Rimpi lea nuohttadahkki ja lávlu. Son lea nuohtaid dahkan moadde Juho-Sire bihttái, maiddái Sálva/Håndtak-bihttái. Ovdahálešteapmi leat dárogillii. 

 
9. september kl 17.30 

Forsnakk: Å skrive om samfunnsproblemer i en samisk konteskt

Før forestillingen 9. september samtaler førsteamanuensis i samisk litteratur Lill Tove Fredriksen med dramatiker Siri Broch Johansen om å skrive om samfunnsproblemer i samisk kontekst. Samtalen streifer også innom andre samiske dramatikere som har gjort, og som gjør det samme. Forsnakken foregår på norsk. 

Čakčamánu 9.b. tii. 17.30 

Ovdahálešteapmi: Sámi servodatčuolmmaid birra čállit

Sámi girjjálašvuođa vuosttašamanueansa Lill Tove Fredriksen hálešta dramatihkkáriin Juho-Siriin fáttás mo lea čállit sámi servvodatčuolmmaid birra. Soai maid namuheaba eará sámi dramatihkkáriid geat maiddái leat čállán, ja čállet, seammá fáttáin. Ovdahálešteapmi leat dárogillii. 


Kjøp billetter til Sálva/Håndtak her

 
Ettersnakk

Etter hver forestilling inviterer vi publikum til en kort ettersnakk inne i salen. Skuespillerne Kristin Solberg og Stein Bjørn, komponist Ánndaris Rimpi og dramatiker Siri Broch Johansen deltar på forsnakk alle dagene. Regissør Mette Brantzeg deltar på ettersnakken etter urpremieren.

Maŋŋehálešteapmi

Juohke čájálmasa maŋŋá bovdet mii gehččiid báhcit čájálmaslatnjii oanehis háleštallamii.  Neavttárat Kristin Solberg og Stein Bjørn, nuohttadahkki Ánndaris Rimpi ja dramatihkkár Juho-Sire váldet oasi  buot maŋŋehálešteamiide, ja maiddái bagadalli Mette Brantzeg váldá oasi álgočájálmasa maŋŋá.

Regissør
Mette Brantzeg