Forsnakk: Ødeland

Spilleperiode
21. nov to 30. nov
Neste forestilling
Kommer
Varighet
20 min

Før forestillingen inviterer vi til forsnakk i teaterkafeen.

29. november 17.30 

Vi inviterer til forsnakk i teaterkafeen med Elisabet Sausjord og teatersjef Egill Pálsson. Sausjord er sykepleier og har sammen med over 90 helsearbeidere fra Tromsø reist på helseteam og kriseteam i palestinske flyktningeleirer i Palestina, Libanon og Kairo siden 1978. Hun har vært koordinator for Palestinakomiteens ungdomssolidaritetsarbeid i leirene i Libanon i 20 år og sett nye generasjoner palestinere bli født og vokst opp som flyktninger i eksil.

Hålogaland Teater står i solidaritet med familier og barn som rammes av den humanitære katastrofen i Gaza. Alle sivile liv må beskyttes. Vi markerer FNs internasjonale solidaritetsdag for det palestinske folk og donerer billettinntektene fra forestillingen Ødeland, 29. november, til Redd Barna.

Les mer om Redd Barnas arbeid i Gaza her: https://www.reddbarna.no/gaza-krisen/

30. november kl 17.30

Forsnakk med forfatter Per Kristian Olsen og teatersjef og regissør Egill Pálsson. Ødeland av Lucas Svensson er basert på Olsens bok Jevnet med jorden (2019). Forsnakkene er gratis og åpen for alle:


KJØP BILLETTER TIL FORESTILLINGEN ØDELAND HER


Da Olsen begynte å grave i krigshistorien i nord fikk han seg et sjokk. Han vokste selv opp i Hammerfest, en by som ble lagt fullstendig i grus av tyskerne vinteren 1944-45. Olsen trodde at tyskerne tok i bruk «den brente jords taktikk» fordi de flyktet hals over hode fra Finnmark i oktober og november 1944, med sovjetiske soldater i hælene. Det kunne ikke vært mer feil. De sovjetiske styrkene stoppet nemlig fremrykkinga ved Tana, 35 mil øst for Hammerfest - og det visste tyskerne. Så hvorfor ble hele fylket og Nord-Troms både plyndret og brent, og 70.000 mennesker jaget på flukt?

Dokumenter som Olsen etter hvert fant frem til viser at lederen for de tyske styrkene i nord, Lothar Rendulic, var imot å tvangsevakuere og brenne ned den nordligste delen av landet. Det var derimot den tyske rikskommisæren i Norge, Joseph Terboven, og Vidkun Quisling som trodde den norske regjeringen raskt ville etablere en konkurrerende regjering i Finnmark, hvis tyskerne bare trakk seg ut av fylket. I tospann utviklet de to planer om å drive befolkninga på flukt og fikk Hitler til å beordre ødeleggelsene 28. oktober 1944. Ordren avsluttet med det iskalde utsagnet «medlidenhet med befolkningen er ikke på sin plass». Målet var å skape et tomrom som ingen kunne fylle. Et ødeland.

Hvorfor ble ingen tiltalt og straffet etter krigen for de ufattelige lidelsene som var blitt påført sivilbefolkningen i Nord-Norge?

Les Per Kristian Olsens kronikk «Finnmarkskrigen» - nytt begrep for ny innsikt (17.11.2021) her