Gjestespill: Kvinnerommet

Av
Sven Henriksen

Tidas blikk på kjønn, klasse og på urfolk gjør handlingsrommet trangt. Hvordan takler de tre kvinnene dette, og hvordan påvirker det dem?

En same- og kvinnepolitisk teaterfabel basert på historiske fakta og dagsaktuelle hendelser. Året er 1890. En samisk kvinne ønsker å bedre beiteforholdene for reinflokken sin, og oppsøker slottet. Det utløser et møte mellom kvinnen, en hoffdame og en dronning. De utfordrer hverandre gjennom sine ulikheter og det de har til felles. Tidas blikk på kjønn, klasse og på urfolk gjør handlingsrommet trangt. Hvordan takler de tre kvinnene dette, og hvordan påvirker det dem? Handlingen og rollene tar et tidssprang mellom den gang og nå. I et burlesk og poetisk scenisk uttrykk stilles spørsmålet om hva som har endret seg fra 1890 til i dag. Scenespråket er nordsamisk, tekstes til norsk og finsk.

Skuespillere: Anja Bongo Bjørnstad, Sarakka Gaup, Ánne Mággá Wigelius

Les mer om forestillingen på Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš sine egne sider:

http://beaivvas.no/nb/kvinnerommet/

Varighet
90 minutter
Priser
Priskategori Pris
Ordinær 240.00
Honnør 170.00
Student 170.00
Barn 170.00
Spilleplan
Dato/Tid Scene
Scene Øst
Scene Øst
Produksjon
Av Sven Henriksen
Regi og scenografi Mette Brantzeg
Oversettelse Britt-Inga Vars
Lysdesign Bernt Morten Bongo
Kostymedesign Anne Berit Anti
Komponist Elle Márjá Eira