Gjestespill: Hollyhocks

Av
Billie Hanne

NB: Forestillinga 14.12. er dessverre avlyst. Ta kontakt med Aurora Billett for refusjon av kjøpte billetter.

Hollyhocks, eller stokkrose når det oversettes til norsk, er tittelen på soloforestilling som går i detaljene, kaster seg ut i en sensuell verden der følelsene står i fokus, iboende, satt i bevegelse og danses med. Ord blir ytret, både hørbart og uhørbart. Fragmenter. Alt som blir sagt tar form, settes i bevegelse. På denne måten fylles kropp, rom og gjenstander med mening og liv. Små gjenstander, som en hårbørste eller smarttelefon gis liv, og gir øyeblikkene vi befinner oss i en slags øm tilstedeværelse og hastighet. 

BILLIE HANNE er en belgisk danser og koreograf. Gjennom radikal håndtering av både dans og tale, lager hun spontane koreografier, visuell kunst, dans og en ny form for poesi. 

Hun har frem til i dag produsert 8 soloverk, jobbet i flere kjente kompanier og utført bestillingsoppdrag i ulike samarbeidskonstellasjoner. Billie´s forrige forestilling «Deep brown sea» ble vist i ni byer og over ni ulike land (blant annet Belgia, Ungarn, Nederland, England, Island og Hellas).  

Hennes arbeid gjenspeiler en selvdefinert tradisjon som hele tiden flytter grenser, gjennom sin tiårige karriere. Fra en alder av 4 har hun studert akrobatikk og gymnastikk. Hun har i tillegg studert poesi og litteratur i Belgia og Hellas, før hun startet i dansescenen i 2008. Hennes arbeid innen dans og tale er enestående og har over de siste årene blitt svært markant i det europeiske kunstneriske landskapet. Fra 2009 og frem til 2016, danset hun i Allens Line - Julyen Hamilton Company. Hun startet soloarbeidet sitt i 2012 og regisserte sine første forestillinger for ensemblet Billie & Wheelgood samme året. 

Billie Hanne

Foto: stills from camera by Rob Hayden

Forestillingen vises i samarbeid mellom Hålogaland Teater, Skuespiller- og danseralliansen, og den Flamske regjeringen, som et ledd i Workshop med Billie Hanne (BE) i Tromsø, i samarbeid med Forum for nordnorske dansekunstnere og Dansearena Nord.  

Etter forestillingen blir det en dialog med dansekunstneren Billie Hanne. 


Hollyhocks' is a detailed solo piece, a plunge into a sensual world to which emotions are central, embodied, moved through and danced with. Words are uttered, audible, inaudible. Fragmented. Whatever is being said takes form, is set in motion. This way body, space and objects are infused with meaning & live. Small objects such as a comb and a smartphone come to live and gift the moment with a tender urgency. 

Billie's last solo 'Deep Brown Sea' was presented in nine cities in six countries (Belgium, Hungary, the Netherlands, UK, Iceland, Greece).


BILLIE HANNE is a Belgian dancer & choreographer. Through radical handling of dance and speech she creates instant choreographies, visceral works at the nexus of composition, visual arts, dance and a new form of poetry. She has made 8 solo works, creates company pieces and commissioned works and gratefully engages in collaborative setups. She reimagines tradition and pushes boundaries. Currently her career spans over ten years. She was a trained gymnast from the age of 4. She studied ancient poetry & literature in Belgium and Greece before entering the dance scene in 2008. Her work in dance & speech is singular and has her occupy a unique place in the European artistic landscape. From 2009 to 2016 she danced in Allen’s Line - the Julyen Hamilton Company. She started her solo work in 2012 and directed & choreographed her first company piece in the same year for Billie & Wheelgod. 

Produksjon
Koreografi Billie Hanne
Medvirkende Billie Hanne
Produsent Bones of G