DUS: Alta VGS - Barn som leker

2. Klasse drama fra Alta VGS presenterer et dramatisk stykke framstilt i en uskyldig lek.

«Det handler om fem barn som leker en uskyldig lek. De lever i en barneverden, med voksenproblemer.»

Skuespillere: Magdalena Jenssen, Cassandra Jørgensen, Une Johanne Amdal, Amanda Evensen og Ine Johansen.
Forfatter: Tron-Petter N. Aunaas

Instruktør: Heidi Thomassen

Vi vil takke Heidi Thomassen som har hjulpet oss hele veien og vi vil takke Kristine Myhre Tunheim for den gode hjelpen vi fikk da hun var på besøk hos oss.

Varighet
60 minutter
Spilleplan
Dato/Tid Scene
Scene Øst