Forsnakk: Når dine nærmeste får demens

Hvordan er det å stå aller nærmest når ektefellen eller forelderen begynner å miste grepet om virkeligheten? Og når ulykken rammer, hvem snakker man med? Hvordan håndterer man en mor som ikke kjenner deg igjen, eller en ektemann som blir sint fordi du har "brutt deg inn" i huset hans? Og ikke minst, er det lov å le? 

Vi har samlet et panel bestående av pårørende Heidi Øines Martinussen og Gunnar Hermansen, Tromsø kommunes demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen og Faren-regissør Ketil Høegh. Ordstyrer for kvelden er Egon Holstad. 

Velkommen! 

Spilleplan
Dato/Tid Scene
Teaterkafeen