Open Arctic

Neste forestilling
Kommer

Arctic Frontier inviterer til utenrikspolitisk dypdykk. 

Det meste er nord i norsk politikk. Nordområdene står i sentrum for vår økonomi, sikkerhet og utenrikspolitikk. Gjennom århundrer har våre nordlige havområder dannet livsgrunnlaget for store deler av landet. De vil også danne grunnlaget for vår fremtidige velferd.

Arktis blir stadig viktigere. I naboskapet med Russland er samarbeid og dialog mer sentralt enn noen gang. Aktører som Kina og EU er i økende grad tydelig på sine interesser i Arktis. Norge har en sentral rolle i styringen av denne utviklingen.

Regjeringen har lagt frem ny nordområde­strategi, havmelding, havstrategi og melding om veivalg i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Hvordan konkretiserer vi ambisjonene i disse dokumentene? Hva innebærer normaliseringen av forholdet til Kina for vårt næringsliv? Hvilken rolle kan Tromsø, som arktisk hovedstad spille for utviklingen i Arktis? Hva slags rolle spiller Barentssamarbeidet for forholdet mellom Norge og Russland i dag? På hvilken måte kan vi styrke grunnlag for sysselsetting i nord? Hvordan sikrer vi fred, stabilitet og forutsigbarhet i nord? Hvordan styrke internasjonalt samarbeid og rettsorden?

Arrangementet vil være en interaktiv samtale ledet av politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim. Publikum inviteres til å stille spørsmål til utenriksministeren for åpen mikrofon.

Vel møtt til utenrikspolitisk dypdykk!