ArtLab#24 - 22.JULI - et tabu i kunsten?

Fem år etter hendelsene 22.juli 2011 inviterer Hålogaland Teater og RadArt til en kollektiv lesning under Festpillene i Nord-Norge. Hva skjedde og hvor er vi nå?

Siden 2013 har Hålogaland Teater i samarbeid med RadArt og Dramatikkens Hus undersøkt nye scenetekster og formspråk i prosjektet ArtLab. 23 ulike verksteder har funnet sted der kunstnere med base i landsdelen har undersøkt ideer som har blitt presentert for et publikum. Flere av disse har resultert i forestillinger og utviklet seg til større prosjekter. 

 

ArtLab avsluttes på årets festspill gjennom et siste verksted som stiller spørsmål om

22.juli har blitt et tabu for norske kunstnere. Avtroppende teatersjef Nina Wester og dramaturg Tale Næss har satt sammen tekster skrevet av forfattere og dramatikere, og sammen med 22 utvalgte deltakere vil disse tekstene leses høyt sammen med publikum. Blant deltakerne vil det være overlevende og pårørende fra Utøya, helsepersonell, politikere, journalister, skuespillere og forfattere. Målet er å skape en kollektiv hendelse for å komme nærmere et språk for hva tragedien har gjort med oss som nasjon og individer.

 

Bildet er fjernet.

Foto: Tore Meek

 

Lesningen vil bli etterfulgt av samtale med blant annet forfatter Åsne Seierstad og Ari Behn, som begge har skrevet om tragedien, og teaterkritiker og journalist Anki Gerhardsen, som har skrevet en master om emnet  kalt 22.juli - en performativ tragedie.

 

 

ArtLab#24 er et samarbeid mellom Hålogaland Teater, RadArt, Dramatikkens Hus og Festspillene i Nord-Norge.

 

Foto banner: Vegard Grøtt

På scenen
Skuespiller
Skuespiller
Skuespiller
Skuespiller
Skuespiller