ArtLab#21 - PIGGSVEIS

Hvorfor er det sånn at noen føler at de ikke kan være som de vil? Hvorfor er det noen som føler de må late som? Hva er annerledes? Annerledes fra hva?

ArtLab#21 – PIGGSVEIS skal gjennomføres av Rimfrost Teaterensemble. Laboratoriet denne gangen skal brukes til å undersøke temaet kjønnsidentitet, for en barnemålgruppe. I løpet av uka skal laborantene leke seg med tekster, reseach og fomruttrykk for å se om man kan finne et scenisk språk som kommuniserer med målgruppa og representerer et åpent og tolerant verdensbilde.  Dette skal gjøres gjennom å utforske rykende ferske tekster fra Jenny Svensson og reseachmateriale. Med utgangspunkt i disse tekstene og bilder/idéer fra researchmaterialet skal regissør og prosessleder Morten Røsrud teste ut formuttrykk, sceniske bilder og situasjoner sammen med skuespillerne. På jakt etter det som kan bli en god scenisk kommunikasjon med målgruppen.

 

Vi ønsker å få svar på spørsmål om formen vi har diskutert passer til materiale og målgruppe? Hva er tekstlig interessant? Har vi har rett målgruppe? Hva er relevant vinkling for målgruppa? Hva er det i dette materiale som kan gi trygghet og selvstendighet til vårt publikum? Hvilken retning må vi jobbe i for at vår forestilling skal bli et trygt opplevelsesrom for alle? Hvordan kan vi være med å bidra til toleranse og selvrespekt hos barn?

 

Prosjektet er helt i sin spede start og ArtLaben er det første forsiktige steget i PIGGSVEIS (arbeidstittel). Prosjektet er initiert av Rimfrost Teaterensemble og basert på idé av Kristine Myhre Tunheim. 

 

«F64 Kjønnsidentitetsforstyrrelser F64.0 Transseksualisme: Sterkt ønske om å leve og bli akseptert som tilhørende det annet kjønn. Følelse av avsky for, og ofte utilstrekkelighet ved, eget anatomisk kjønn ledsager vanligvis lidelsen. Ønske om kirurgisk eller hormonell behandling for å gjøre kroppen i mest mulig samsvar med det foretrukne kjønn, er vanlig.» Fra ICD-10 (International classification of diseases)

 

MEDVIRKENDE

Idé og prosjektleder: Kristine Myhre Tunheim / Rimfrost Teaterensemble

Tekst: Jenny Svensson

Regi:  Morten Røsrud

Skuespillere: Kristine Myhre Tunheim / Jonas Delerud / Alexander Rindestu

Dramaturg:  Lina Killingdalen

Intervju/research: Kristine Myhre Tunheim / Alexander Rindstu / Jenny Svensson

 

Prosjektet er støttet av Fond for utøvende kunstnere, Ferske Scener, Hålogaland Teater og Dramatikkens hus.