Sydsamisk Teater presenterer forestillingen Elsa Laula – kvinnen som sprengte grenser. Den handler om Elsa Laula Renberg som var sentral aktør i arbeidet med kvinne- og samisk frigjøring tidlig på 1900-tallet.

Elsa Laula var med å stifte den første sameforeningen i 1904. Hun var også primus motor for det første landsdekkende samemøtet i Trondheim 6. februar 1917, som i dag feires som samenes nasjonaldag.

Det var på ingen måte noen ensartet forsamling som stilte. Elsa Laula Renberg var opptatt av at folk må ha kunnskap om hverandre. Dette fordrer at man åpner opp for det om er ukjent og fremmed. Vi må nærme oss
hverandre gjennom språk og kultur. Vi mister ikke vår egenart i møte med andre, men skaper en forutsetning for at vår stemme også skal bli hørt. Elsa Laula Renberg var en omstridt kvinne, både hos myndighetene og
blant sine egne. Hun ofret mye for det hun trodde på.

 

Skuespiller Cecilia Persson forteller denne spennende kvinnens historie. Cecilia er en allsidig skuespiller, vokalist og forfatter med master innen drama, teater, film og samisk kultur fra universitetet i Umeå. Hun har hatt
skuespilleroppdrag for bl.a. Riksteatern, Dalvadisteatern, Estrad Norr/Länskulturen i Jämtland, Beaivvas Sami Teahter, Samiska Teatern, Rikskonsertene, Profilteatern og TV2.