Rødvinsseminar om Amundsen vs Nansen

Rødvinsseminar om Amundsen vs Nansen : Tolkning av personene og relasjonene i samarbeid med Historisk forening.

Polarhistoriker Einar-Arne Drivenes samtaler med stykkets forfatter Robert Marc Friedman og litteraturforsker Henning Howlid Wærp.

 

Samtalen finner sted i Teaterkafeen på Hålogaland teater fra kl 20:00 lørdag 10. desember (rett etter kveldens forestilling). Arrangementet er gratis og åpent for alle.

 

Panelet:

 

Einar-Arne Drivenes er en norsk historiker som har utgitt flere bøker om nyere nord-norsk historie og polarhistorie. Han arbeider som professor ved Universitetet i Tromsø. Drivernes var medredaktør for trebindsverket Norsk polarhistorie fra 2004.

 

Robert Marc Friedman er professor i vitenskapshistorie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo og professor II ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Friedman studerte teater og drama parallelt med realfag ved New York University før han tok doktorgrad i vitenskapshistorie ved Johns Hopkins University. Han har skrevet en lang rekke internasjonale anerkjente publikasjoner om vitenskap og samfunn, inkludert bidrag til Norsk polarhistorie. Friedman har tidligere jobbet i skjæringspunktet mellom historieforskning og drama, både i film og teater. Hans pris-belønt Remembering Miss Meitner (2002) er blitt fremført profesjonelt i flere land og som radioteater ved Sveriges Radio. Han er associate medlem av Dramatists Guild av America.

 

Henning Howlid Wærp er professor i Nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Han ble dr.art. ved UiO i 1996 på en avhandling om naturlyrikk hos Andreas Munch, Vilhelm Krag og Hans Børli. I senere tid har han forsket på blant annet Knut Hamsun og Cora Sandel. Han har også redigert en antologi over prosadikt på norsk.