Hålogaland Teater, Dramatikkens Hus og Ferske Scener inviterer til kunstneriske stunt i Teaterkafeen lørdag 4. september kl. 14.00.

Fire forfattere og fem scenekunstnere møtes for å sette fokus på ny norsk scenetekst.

Dramatikerne Mikkel Bugge, Rebekka Brox Liabø, Pernille Dahl Johnsen og Maja Bohne Johnsen presenterer nye scenetekster. Som skuespillere medvirker Bernt Bjørn, Maja Bohne Johnsen, Ellen Zahl Jonassen, Nina Rosenlund og Pernille Dahl Johnsen

Kristin er konferansier og introduserer de ulike innslagene.

Velkommen til årets første Åpen Scene. Arrangementet er gratis.