Av August Strindberg. Gjestespill fra BeaivvᚠSámi Teáhter.

Bakgrunnsstoff

Samisk "Fröken Julie"

Beaivvᚠviser hvordan språket kan være et redskap for makt og kontroll.

Strindbergs "Fröken Julie", som er ett av verdens mest spilte teaterstykker, handler om makt og maktmisbruk, overklasse og underklasse, motsetninger mellom mann og kvinne, rå seksuell drift og lengsel etter kjærlighet og ømhet. I vår oppsetning tilføyer vi ett element: språket som redskap for makt og kontroll.Vi skaper en fiktiv verden der overklassen, representert ved Nieida Julia, er samisk og tjeneren Juhán har svensk som sitt morsmål - i rak motsetning til historisk virkelighet. Språket er en del av deres identitet, og å gi avkall på sitt språk er også å gi avkall på sin identitet.

Med: Leammuid Biret Rávdná, Jesper Åvall og Elisabeth Heilmann Blind.
Regi: Haukur J. Gunnarsson
Scenografi og kostymer: Yngvar Juhlin

Oppsetningen fremføres på både svensk og samisk.