Ferske Scener: Over Grensen

Et dokudrama om "Norges største krigshelt", Jan Baalsrud. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Ferske Scener og Hålogaland Teater.

Bakgrunnsstoff

Medvirkende:

Bernt Bjørn, Pernille Dahl Johnsen, Gøran Østerbøl, Jørn-Bjørn Fuller-Gee, Espen Østman m.fl.
Regi: Pål Øverland

Bare de levende kan skape historie...

...men hva når du har skapt historie?

Når historien er slutt? Når historien ikke lenger er din? Når historien overtar for deg? Når du blir i veien for historien om deg selv?

I spennet mellom nasjonal heltemyte og mangefasettert virkelighet spenner Ferske Scener opp et dokudrama. Med utgangspunkt i mye nytt resaerchmateriale, skriver dramatiker Bjarne Robberstad ei forestilling for seks skuespillere.

Hvordan akseptere at du skal leve videre, mens 15 andre dør?
Hvilken rolle spiller tilfeldighetene for om du blir helt eller sviker

Å være et lite menneske som må leve med et alterego som «Norges største krigshelt»

Det er vår påstand at det var en større bragd for Jan Baalsrud å leve resten av livet, enn å overleve flukten.

30 mars 2008 er det 65 år siden båten Brattholm ble senket i Toftefjorden i Troms. Agenten Jan Baalsrud var den eneste som overlevde.

Historien om Baalsruds flukt viser fram menneskenes historie som noe som aldri er ideelt og som derfor kan fortolkes på nytt. Symbolet Baalsrud kan ikke endres. Det er den gode nordmannen mot nazityskland, David mot Goliat om igjen, en evig historie med kjent resultat. Men Jan Baalsruds faktiske historie, historien til de som hjalp ham og historien til de som sviktet, kan forstås på stadig nye måter, og kan gi ny innsikt.

Premiere er planlagt 30 mars 2008, på Rådstua Teaterhus i Tromsø. Forestillinga skal turnere i april.