av Larry Shue
«Utlendingen» (The foreigner) av Larry Shue var allerede en veletablert suksess i norsk teater da Hålogaland Teater satte opp stykket. En satirisk komedie, der fremmedfrykt og fordommer florerer på et landsens pensjonat. I rollene spilte Knut Walle, Maryon Eilertsen, Sigmund Sæverud, Kristian Fr. Figenschow jr., Svenn B. Syrin, Maria Toming og John Sigurd Kristensen. Regien var ved Geir Sveaass. Rolf Alme var scenograf.

Oppsettingen som helhet fikk noe blandet mottagelse i pressen. Derimot fikk skuespillerne svært gode skussmål. «Utlendingen ble en nokså stor publikumssuksess.
Bildegalleri