Tidene skifter

Neste forestilling
Kommer
av Bertolt Brecht
Dette var et skoleprogram til gymnas og ungdomsskoler. Stykket var satt sammen av sketsjer, sanger og dikt skrevet av Brecht. Disse ble fremført av Katja Medbøe og Klaus Hagerup.