Svømmende dyr i det nordnorske hav - en collage

Neste forestilling
Kommer
- en collage
Stykket var en collage med tekster av kjente og ukjente nordnorske forfattere, blant andre Cornelius Moe, Petter Dass, Cora Sandel, Jonas Lie, Knut Hamsun, Regine Normann og flere. Instruktør var Jan Bull. Turneen ble satt i gang umiddelbart og første stopp var Solhov Folkehøgskole på Lyngseidet. Forestillingene fikk æren av å være den første produserte radioteaterforestilling fra Hålogaland Teater.

Skuespillere var Tone Danielsen, Klaus Hagerup, Knut Husebø, Katja Medbøe, Svein Scharffenberg, Sigmund Sæverud, Nils Utsi og Torill Øyen, mens Knut Heljar Hagen og Kjell Arne Larsen var musikere.

Pressereaksjoner

Fremføringen i radio inneholdt en kommentar som gikk på hva som kunne og burde forventes av Hålogaland Teater:

Særlig ville det være å ønske at noen av våre politiske og sentrale embedsmenn på kulturfronten hadde hørt forestillingen. Da ville de kanskje ha vært mindre bekymret for pengene, og mer bekymret for at vi skal miste dette teatret som nå - endelig er kommet så godt i gang i Nord-Norge (...) Tekstene er samlet av staben på HT, kjente og kjære og mindre kjente, men med tiden kanskje mer kjære ting, et bevis på at vi har en verdifull litterær tradisjon i nordlandene, at vi er noe videre og mer i kulturell sammenheng enn Olufer og Dybwader og litt vett og uvett i ny og ne.
Foto:
Arkiv Hålogaland Teater
Foto:
Arkiv Hålogaland Teater
Foto:
Arkiv Hålogaland Teater
Foto:
Arkiv Hålogaland Teater
Foto:
Arkiv Hålogaland Teater