Sangeren fra Bokhara

Neste forestilling
Kommer
av Leonid Solovjev
Dette eventyrstykket var bygget rundt en vandrehistorie fra Uzbekistan om den mytiske folkehelten og visesangeren Hodja Nasreddin. Hodja sang til folkets ære og ble forfulgt av emirer, khaner og sjaher, og måtte flykte i utlendighet. Som alle gode helter, vendte han selvsagt tilbake med større styrke, mot og forstand, for ennå en gang å kjempe de rettferdiges kamp mot diktatorene og deres lakeier. Regien var ved Sigmund Sæverud, scenografien av Ida M. Fredriksen, mens Sverre Kjelsberg komponerte musikk.

På scenen stod Sigve Bøe fikk hovedrollen som Hodja Nasreddin. De andre skuespillerne hadde alle flere roller. Disse var Kalle Øby, Maryon Eilertsen, Eli Doseth, Karin H. Haugen, John Sigurd Kristensen, Thor-Inge Gullvåg, Nils Johnson og Arne Skog. Sverre Kjelsberg, Odd Arvid Eilertsen, Per Chr. Hansen og Henning Gravrok utgjorde den musikalske kvartett. På nytt ble det stor suksess for teatret blant kritikere og publikum, og det ble gjestespill til Trondheim og Oslo.

Pressereaksjoner

Erik Pierstorff i Dagbladet var strålende fornøyd med jubileumsvalget; «Sangeren fra Bokhara er en strålende manifestasjon av hva vårt første regionteater kan gjøre etter ti års virksomhet (...) så umiskjennelig bærer den Hålogaland Teaters særpreg i sin varme, sin perfeksjon, sin spontanitet og sitt sprog.»

Kaare Paulsen i Adresseavisa i Trondheim famlet etter ordene i sin anmeldelse: «Det er nesten pinlig. Her sitter vi og skal i løpet av noen minutter forsøke å sortere og klassifisere inntrykkene fra en av de rikeste, varmeste, mest farvesprakende og levende teaterforestillinger vi har sett, «Sangeren fra Bokhara».
Foto:
Ola Røe