av P.C. Jersild
Sykdommen HIV/Aids fikk stor fokus i siste halvdel av 1980-tallet. Den svenske forfatteren P.C. Jersild skrev et stykke om alle de merkelige ryktene som gikk rundt personer som hadde sykdommen. Monologen ble spilt av Sigmund Sæverud i Ola Moums regi. Teatret hadde et samarbeid med AIDS-kontoret i Tromsø og fikk svært positive tilbakemeldinger fra de videregående skoler hvor stykket ble fremført og hvor det også ble dialog med elever og lærere i etterkant av forestillingen.