Rosmersholm

Av
Henrik Ibsen

«Rosmersholm» var skrevet like etter innføringen av parlamentarisem i Norge (1884) og stykket bærer preg av dette. Johannes Rosmers politiske visjon om en forsoning mellom de politiske partier står sentralt i stykket, selv om det også tar opp andre aktuelle politiske temaer som sedelighet og likestilling. Bernhard Ramstad hadde regien, mens Kari Gravklev var tilbake som scenograf. På scenen stod John Sigurd Kristensen, Guri Johnson, Svenn Bernhard Syrin, Knut Walle, Trond Ove Skrødal og Ingjerd Egeberg. Stykket fikk laber oppslutning fra publikum, noe som skyldes både middelmådige kritikker og det faktum at spilleperioden ble oppsplittet som et resultat av at Nordisk Råd hadde lagt beslag på sceneområdet midt i perioden.

Bildegalleri