Postmannen fra Arles

av Ernst Bruun Olsen
Dette var teatrets 25 års jubileumsforestilling. Den handlet om maleren Vincent van Goghs siste måneder, sammen med sin absintdrikkende venn, postmannen Joseph Roulin i Arles. Nils Gaup hadde oversettelse og regiansvar, mens Helge Lohne hadde ansvar for en storstilt scenografi, med dreiescene og filmfremvisninger. På scenens returnerte Nils Utsi i en av hovedrollene (Roulin), mens Svenn B. Syrin hadde ansvaret for tolkningen av van Gogh. I de andre rollene spilte Maryon Eilertsen, Iris Johansen, Makka Kleist, Ingjerd Egeberg, Odd Strøm, Martin Loïc Lotherington, Anders Dahlberg og Arne Skog.

Forestillingen fikk nokså svak oppslutning fra publikum og kritikere. Ellen Pollestad i Nordlys reflekterte slik: «Det spørs om ikke forestillingen - som i høy grad er bygget opp av dialoger - hadde tjent på å bli spilt på en mindre og mer intim scene, slik at vi kunne fått skikkelsene nærmere inn på livet.»
Bildegalleri