av Lennart Lidstrøm
«Menn kan... » var en monolog av Lennart Lidstrøm, spesialskrevet for Kristian Fr. Figenschow jr. Forestillingen var en refleksjon over mannens liv, ekteskap, vaner og uvaner. Humor, satire og naturlig refleksjon var virkemidlene. Stykket fikk forholdsvis brukbar oppslutning fra publikum. Pressen var også fornøyd. Odd Sønvisen i Nordlys oppsummerte slik, etter å ha satt overskriften «Spotlight på en tøffelhelt»: «Denne monologen er skrevet for Kristian Figenschow: den er blitt til i respekt for denne skuespillerens spesielle uttrykksmidler, og det bærer forestillingen preg av. Et kammerspill, befriende naturlig gjennomført, med en stillferdig og behersket humor som får virke ved sin egen kraft.»