Månedsrevyene

Neste forestilling
Kommer
Månedsrevyene startet i juni 1984. Revyene var et forsøk på å invitere forfattere og dramatikere til å skrive korte tekster, viser, sketsjer og tablåer. Disse ble så prøvd ut gjennom en uke og fremført lørdags ettermiddag på Lillescenen, kun en visning. Denne form for hurtigkunst ble svært populær i Tromsø og viste at teatret hadde et uforløst potensiale. Revyene fortsatte i over et år, men ble etter hvert stoppet på grunn av liten tilfang av tekster og at prøvetiden ofte ble for kort.