av Arvid Hanssen
Denne minikabareten var en samling viser av Arvid Hanssen, fra muskalen «Kjære Sol» og fra Hanssens øvrige repertoar. Forestillingen ble brukt i skoler på turneen med «Kjære Sol». Medvirkende var Janne Langaas, Mathias Calmeyer og Kjell Øverås.