av Patrick Süskind
Dette var en oppsetning som Bernhard Ramstad hadde spilt og satt opp ved Trøndelag Teater i regi av Wolfgang Kolneder. Süskinds stykke beskriver livet til en kontrabassist som oftest spiller den minst fremtredende rolle i et orkester. Denne gang fikk man oppleve musikerens tanker og følelser. Oppføringene på Paletten cafe i Tromsø hadde stor oppslutning fra publikum.