Kjærligheta tell Prøysen

av Alf Prøysen
Dette var et tale og sang-program satt sammen av Alf Prøysens tekster og viser til bruk i alders og sykehjem og andre institusjoner. Mathias Calmeyer stod for utvalget av tekstmaterialet og hadde regi. På scenen var Jane Kelly, Trond Ove Skrødal og Inge Kolsvik.