Kjærlighet - ka e det?

Neste forestilling
Kommer
av Helma Fehrmann, Jürgen Flugge og Holger Franke
Dette var et stykke som handlet om ung kjærlighet, forelskelse og seksualitet. Det tok opp både praktiske og psykiske problemer som kunne oppstå når ungdom skulle ha sin seksuelle debut. «Kjærlighet - Ka e det?» ble iscenesatt av Sigmund Sæverud i Kjell Kristensens oversettelse, mens Per Fjeld var scenograf. Jan Arvid Johansen og Inge Kolsvik var både komponister og utøvere av musikken i forestillingen. Karin H. Haugen, Randi Koch, Sigve Bøe og John Sigurd Kristensen utgjorde de fire skuespillerne.

Tromstun ungdomsskole bistod teatret under prøvetiden som publikum og rådgivere, og en gruppe på fem ungdommer utgjorde referansegruppe i prosjektet. Blant disse var to fremtidige skuespillere i nordnorsk teater, Guri Johnson og Bernt Bjørn. Stykket skapte stor debatt og ble en suksess for både teatret og ungdom som så forestillingene, en av de best besøkte skoleforestillinger i teatrets historie.
Foto:
Ola Røe
Foto:
Ola Røe
Foto:
Ola Røe
Foto:
Ola Røe
Foto:
Ola Røe