En annerledes norsktime

Neste forestilling
Kommer
- en collage
Dette var en presentasjon av ukjente sider ved kjente norske forfattere som Henrik Wergeland, Per Sivle og Arne Garborg. Det ble laget og spilt av Joachim Calmeyer, Bernhard Ramstad og Torill Øyen. Programmet ble laget for ungdomsskoler og videregående skoler og ble etterfulgt av diskusjoner i klassene.