Det e her æ høre tel

Neste forestilling
Kommer
av Klaus Hagerup
Dette var Hålogaland Teaters store gjennombrudd. Da falt de viktigste brikkene i målsettingen på plass: Teatret var etablert i landsdelen. Det hadde gjennomført et helaftens stykke på nordnorsk scenespråk. Forestillingen var egenutviklet og hentet sitt stoff fra landsdelens samtid. Og ikke minst: Teatret hadde oppnådd et av de viktigste målene i den ambisiøse målsettingen, nemlig å nå befolkningsgrupper som hittil hadde stått utenfor, eller hadde hatt liten kontakt med teater. Stykket reiste på turne over hele landet og ble spilt inn for NRK-Fjernsynsteatret og sendt over hele Norden. Debattene i aviser, radio og fjernsyn i etterkant var lange og store, og gjorde teatret kjent over hele landet. Hele 21.200 så de 56 forestillingene.

Stykket var satt i scene av Jan Bull, Kari Gravklev hadde scenografiansvar, mens Finn Ludt komponerte musikken. På scenen stod seks skuespillere: Tone Danielsen, Nils Utsi, Sigmund Sæverud, Torill Øyen, Bernhard Ramstad og Frode Rasmussen, og to musikere, Thor Melkild (trekkspill) og Einar Mack (gitar).

Presserreaksjoner

Ivan Kristoffersen i Nordlys var både glad og sint: : «Det er en styrke at nordnorsk dialekt for første gang er blitt scenespråk. (...) Men stykket er et bilde og ikke noe mer. En sakner de store visjoner i et drama om Nord-Norge.» Thor Ellingsen i Dagbladet var mer enn: « Rene ovasjoner i mange minutter etterpå. Og den uttrykte atskillig mer enn velvilje overfor forestillingen. Fra scenen lyder et saftig og rikt nordnorsk, imponerende lydhørt ivaretatt av et ensemble som med et markant unntak, har måttet slåss for å tilegne seg det. Med freidig mot går landsdelsteatret løs på et digert stykke aktuell og politisk ladet nordnorsk virkelighet, formidlet med et høyt humør, en romslig ironi, og en patos som de rundt 500 jeg så forestillingen sammen med, tok til sitt hjerte.»
Foto:
Odd A. Sønvisen
Foto:
Odd A. Sønvisen
Foto:
Odd A. Sønvisen
Foto:
Odd A. Sønvisen
Foto:
Odd A. Sønvisen
Foto:
Odd A. Sønvisen
Foto:
Odd A. Sønvisen
Foto:
Odd A. Sønvisen