Den dagen da håret brakk

av Terje Nordby
Denne forestillingen ble skrevet i Venezia, i tett samarbeid med Dario Fo og Franca Rame. Handlingens form var en farse og temaet dreiet seg om dobbeltmoralen i samfunnet. Gjennom beskrivelser av tiltrekning, kjærlighet og seksualitet blir død og vold faretruende elementer. Teatret hadde tatt i bruk hele kafélokalet til nattklubben «Borti Natta» som spillelokalet. Regien var ved Frode Rasmussen, mens Line Hvalbye og Anna Karin Rynander var scenografer hvor de blant annet for første gang brukte videoinstallasjoner på Hålogaland Teater. På scenen stod Ketil Høegh, Svenn Bernhard Syrin, Maria Toming, Eva Opaker og Kristian Fr. Figenschow jr. sammen med musikerne Inge Kolsvik og Sverre Kjelsberg. «Den dagen da håret brakk» var tidligere satt opp i Oslo.

Pressereaksjoner

«Den dagen da håret brakk» fikk noe blandet mottagelse i pressen. Erling Steenstrup i NRK sa det slik: «Det kan lages ganske så bitanes støkka som høgg tak i dæ når det gjeld kjønnslivet ditt og industrien rundt det. Det har ikkje Hålogaland Teater gjort. En helt annen sak e at det e søkkanes artig å sette på kafe og flire sæ skakk av gode skuespellera som spelle revy om det samme tema.»