Dagbok til en død

Av
Finn Carling

Felicia skriver dagboknotater til sin nylig avdøde mann. Det er hennes tanker, refleksjoner og opplevelser som utgjør Dagbok til en død

Dramatisering: Guri Johnson/Maryon Eilertsen
Oversettelse til nordnorsk: Maryon Eilertsen
Regi: Guri Johnson
Scenografi: Guri Johnson/Jon Paulsen
Kostymedesign: Liv Henriksen
Komponist: Inge Kolsvik
Med: Maryon Eilertsen

Finn Carling
Finn Carling ble født i oktober 1925 på Smedstad i Oslo, der han vokste opp som den yngste av tre brødre. En medfødt hjerneskade, cerebral parese, førte til at han verken kunne gå, stelle seg eller snakke tydelig før han var 15 år. Først da begynte å få regelmessig undervisning i hjemmet, slik at han kunne lære å lese og skrive ordentlig.

Tyve år gammel tok han artium som privatist og studerte deretter psykologi i tre år ved Universitetet i Oslo. Han fullførte ikke utdannelsen, men skrev i stedet sin første bok, skuespillet Glasskulen, som ble utgitt i 1949. Vinteren 1957-58 studerte han Den amerikanske negers sosiologi, historie og litteratur ved Harvard University i USA.

Carling var humanist, og opptatt av outsideren og avvikeren. Han var også opptatt av forbindelsen mellom vårt forhold til oss selv og verden rundt oss, og konflikten mellom ansvarsfølelsen og trangen til flukt. Han var politisk engasjert, og var med på å stifte kampanjen mot atomvåpen.. De senere år stod "vår unnfallenhet over verdens problemer" sentralt i hans forfatterskap. Stilistisk preges romanene hans av en stram komposisjon og et mykt lyrisk språk, med et fortettet gjerne symbolsk uttrykk.

Han har skrevet til sammen 60 bøker. Først og fremst romaner, men også noveller, dikt, tekstsamlinger og skuespill. I tillegg har han skrevet over 500 avisartikler.

Bøkene hans er oversatt til mange språk bl.a. tysk, engelsk, nederlandsk, dansk, svensk, italiensk, tsjekkisk, og rumensk. Dagbok til en død er dramatisert og oppført som teater i Belfast, London, på Nationaltheatret i Oslo i 2004, og i Tokyo i 2005.

Carling var gift tre ganger, og har tre barn. Fra 1962 og frem til sin død, 12. mars 2004, bodde han i et et hus han fikk bygd i sin barndoms have på Smedstad.

En anmelder beskrev Carling på følgende måte: En ensom fugl, som synger en sang, slik ingen annen synger.

ANMELDELSER
Bladet Tromsø
Nordlys

Bildegalleri