av Sofokles
Jubileumssesongen 1996 ble innledet med den greske klassikeren «Antigone» på Margarinfabrikken. Dramaet om Antigones skjebne og maktkampen i Theben, utspilte seg i et rom som kunne minne om den dagsaktuelle krigen på Balkan. Oppsetningens hovedmål var likevel den evige aktuelle konflikten mellom skjebne og valg: Nødvendigheten av å følge lover, satt opp mot etikkens krav til mennesket. Maktkamp og stolthet er temaer som alltid har opptatt mennesker.

Instruktør var Thea Stabell og Carle Lange var scenograf. Synnøve des Bouvries oversatte teksten fra gammelgresk, mens Ragnar Olsen gjendiktet historien til dramatekst. Mari Boine komponerte musikken, og Ingvild Hovind produserte kostymer. Ingjerd Egeberg, Ketil Høegh, Guri Johnson, Svenn Bernhard Syrin, Kristian Fr. Figenschow jr., Iris Johansen, Trond Ove Skrødal, Maryon Eilertsen, Makka Kleist, Nicolas Horne, Tobias Stein Eilertsen og Marius Skoglund Torbergsen stod på scenen. Det ble stor suksess med mange ekstraforestillinger og TV-produksjon.

Pressereaksjoner

Stykket fikk svært gode kritikker. Jan E. Hansen i Aftenposten mente teatret hadde gitt ham en genuin opplevelse: «Det er blitt en sterk forestilling, både nær og monumental i sin uttrykksform, både følsomt tenkt og intelligent følt på de fleste plan. Og forunderlig universell i sin lokale koloritt.»

Hans Rossinés overskrift i Dagbladet var: «Flott Antigone». Han fortsatte: «Det er en «Antigone» av musikalitet og kjønn mot kjønn, av menneskelige kår her i verden og portaler av helt andre velvinger, av modernitet i spill og fargelegging, Thea Stabell har satt opp i Tromsø.»
Bildegalleri